Tư vấn thủ tục xin cấp thị thực đi lao động tại Đức

VI/ Lệ phí: 60 Eurpo ( trả bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giái tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc trả bằng Euro với thẻ tín dụng)

Hướng dẫn thủ tục visa đi lao động tại Đức, đặc bệt đối với người có trình độ chuyên môn cao và chuyên gia trong những nghành nghề đặc biệt, cũng như thông tin về việc công nhận bằng chuyên môn nghiệp vụ.

Người có nhu cầu đi lao động tại Đức cần thực hiện những bước sau để xin visa lao động tại Đức.

I/ Chỉ có thể nộp hồ sơ theo hẹn đã đăng ký trước và phải trực tiếp đến nộp. Việc đăng ký hẹn chỉ có thể thực hiện qua Internet.

II/ Đại sứ quán chỉ nhận hồ sơ với đầy đủ giấy tờ. Hồ sơ không đầy đủ sẽ bị trả lại. Trong trường hợp này người xin cấp thị thực phải đăng ký lại hẹn nộp hồ sơ.

III/ Những giấy tờ cần phải nộp (bản chính hoặc bản sao công chứng) gồm:

1/ Tờ khai xin cấp thị thực dài hạn (2 bản, lấy từ trang chủ của ĐẠi sứ quán, phải khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh và ký tên.

2/ 2 ảnhmới chụp, phông nền trắng, chụp chính diện (xem hướng dẫn về ảnh của ICAO

3/ Hộ chiếu của người xin cấp thị thực. Hộ chiếu phải còn giá trị và có chữ ký của người mang hộ chiếu

4/ Hợp đồng lao động với doanh nghiệp thuê lao động tại Đức có ghi mức lương của người lao động (không phải nộp trong trường hợp xin cư trú để tìm việc làm theo điều 18c Luật Cư trú)

5/ Giấy phép kinh doanh, trích lục đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhậ khác về sự tồn tại hợp pháp của doanh nghiệp thuê lao động do cơ quan chứ năng của Đức cấp (không phải nộp trong trường hợp xin cư trú để tìm việc làm theo điều 18c Luật Cư trú)

6/ Bằng chứng về trình độ chuyên môn của người xin cấp thị thực (chứng chỉ đào tạo nghề với thông tin chi tiết về nội dung đào tạo, chứng nhận ngành nghề đã làm, trong đó nêu rõ nội dung công việc thực tế đã làm và trình độ kỹ thuật chuyên môn).

7/ Bảng tóm tắt quá trình học tập công tác kể từ khi đi học (chứng chỉ về trình độ văn hóa đã đạt được). Cần ghi rõ cả thời gian không đi học, cũng như không đi làm và nêu lý do tại sao.

8/ Chứng chỉ ngoại ngữ.

9/ Đối với đầu bếp đặc sản: Giấy chứng nhận sức khỏe và bản thực đơn của Nhà hang tại Đức

10/ Đối với trường hợp xin cư trú để tìm việc làm (không quá 6 tháng): Bằng tốt nghiệp đại học của Đức hoặc được công nhận tại Đức hoặc bằng tốt nghiệp đại học nước ngoài có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp đại học của Đức, chứng minh có đủ điều kiện tài chính để đảm bảo việc ăn, ở sinh hoạt trong toàn bộ thời gian cư trú tại Đức và trình bày lý do muốn tìm việc làm tại Đức.

Tất cả các giấy tờ tiếng Việt phải được nộp kèm theo một bản dịch có công chứng sang tiếng Đức. Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp them 02 bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người xin cấp thị thực sau khi có quyết định về hồ sơ xin cấp thị thực.

V/ Thời gian giải quyết hồ sơ: Hồ sơ với đầy đủ giấy tờ phải được nộp vào Đại sứ quán muôn nhất là hai tháng trước ngày xuất cảnh dự kiến. Theo điều 31 khoản 1 Luật Cư trú, khi giải quyết hồ sơ phải lấy ý kiến đồng ý của Sở Ngoại kiều nơi người xin cấp thị thực dự định sang lưu trú.

VI/ Lệ phí: 60 Eurpo ( trả bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giái tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc trả bằng Euro với thẻ tín dụng)

Lệ phí phải trả trực tiếp tại cửa nhận hồ sơ của sứ quán khi nộp hồ sơ. Không hoàn lại tiền lệ phí ngay cả trong trường hợp hồ sơ xin cấp thị thực bị từ chối.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *