Những nội quy Du học hè Philippines tại trường Anh ngữ SMEAG

Mang hoặc cố gắng mang những đồ uống có cồn hoặc thuốc lá vào bên trong trường.

1/ Học sinh du học hè phải tuân theo toàn bộ quy tắc và quy định của trường SMEAG trong suốt thời gian học tại đây

2/ Học sinh sẽ thông báo cho các quản lý của SIEC bất kỳ lúc nào khi có vấn đề về sức khỏe.

3/ Học sinh sẽ chịu trách nhiệm về đồ đạc cá nhân của mình. SMEAG sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu học sinh mất đồ.

4/ Học sinh không tham gia bất kỳ hình thức hoạt động nào có thể làm xáo trộn và ảnh hưởng đến lớp học

5/ Học sinh không tham gia bất kỳ hình thức đánh nhau trực tiếp hay gián tiếp nào.

6/ Học sinh không tham gia bất kỳ hình thức lạm dụng nào (thân thể, tâm lý, lời nói…)

7/ Học sinh sẽ không làm bất cứ hành động xúc phạm hoặc có ý xúc phạm nào đối với các học sinh và các giáo viên

8/ Học sinh sẽ không tham gia bất kỳ hình thức trộm cắp nào Bao gồm cả dữ liệu hoặc hồ sơ thuộc SMEAG.

9/ Bố mẹ học sinh và học sinh chịu trách nhiệm về tiền bồi thường để sửa chữa hoặc thay thể cơ sở vật chất cuả SIEC bị hỏng do học sinh vô ý gây ra.

10/ Học sinh phải làm theo toàn bộ hướng dẫn của các giáo viên và quản lý trong các hoạt động ngoài trời.

11/ Học sinh hiểu và biết rằng không được phép đi lang thang và ở bên ngoài phòng của mình sau 11h đêm.

12/ Học sinh hoàn toàn nhận thức được rằng nếu nghỉ học hoặc đi muộn sẽ được coi như là bị kỷ luật. Ba lần đi học muộn sẽ được coi như 1 lần nghỉ học không có phép.

13/ Một cảnh cáo sẽ được đưa ra cho các hành động như sau:

Ba lần nghỉ học không phép
Đi ra ngoài phòng sau 11h đêm mà không xin phép
Sử dụng bếp ga và bếp điện / thiết bị sưởi bằng điện trong phòng khu phòng ở.
Sử dụng và lấy đồ dùng trong phòng ăn ở bên ngoài nhà ăn mà không được phép.
14/ Hai cảnh cáo sẽ được đưa ra trong các trường hợp sau

Không nghe theo hướng dẫn của giáo viên
Có hành vi phi cá nhân/ vô đạo đức đối với giáo viên
Không theo sự chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ.
Hành vi phi cá nhân và vô đạo đức đối với các nhân viên của SMEAG.
Không theo sự hướng dẫn của giáo viên cũng như nhân viên trong các hoạt động ngoài trời
15/ Ba cảnh báo sẽ được đưa ra cho các hành động sau đây:

Đi ra ngoài hoặc cố gắng đi ra ngoài trường mà không có sự xin phép.
Mang hoặc cố gắng mang những đồ uống có cồn hoặc thuốc lá vào bên trong trường.
Mua hoặc cố gắng để mua thuốc lá tại căng tin của trường.
Gây tổn hại đến tài sản của SMEAG (học sinh sẽ phải bồi thường tiền sửa chữa)
Gây ồn ào quá mức hoặc có hành vi thân mật trong trường
Sử dụng trái phép thẻ E-money
16/ Học sinh sẽ phải rời khỏi SIEC (SMEAG) mà không cần bất cứ cảnh cáo nào và không được hoàn tiền nếu vi phạm một trong các điều sau.

Nhân hơn 5 lần cảnh cáo (cảnh cáo sẽ được làm mới sau mỗi 12 tuần)
Sử dụng bất kỳ đồ uống có cồn nào trong trường
Vào phòng người khác giới
Trộm cắp và cờ bạc trong trường
Có hành vi bạo lực hoặc hăm dọa
Bắt được hoặc khuyến khích các học sinh khác hút thuốc trong trường
Ra ngoài buổi đêm mà không có sự xin phép.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *